Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în
continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui
Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care
să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.
Este responsabil pentru operarea paginii web www.nasulrosu.ro și are calitatea de operator
Nasul Roșu SRL cu sediul în Palanca, Str. Principală, nr. 19A, Jud. PH, înregistrată la ORC sub nr.
J29/1421/2014, având CIF 33750688, prin reprezentant legal Alina Constantinescu.
Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.
În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că
protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul
document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe
pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem
aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate
special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului
acestora la protecția datelor cu caracter personal.


1. Definiții
”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale.
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea
la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau
dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în
dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția
sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și
transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.
Nasul Rosu SRL în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură
securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării
neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea
de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.


2. Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării
Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă
putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și
pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele,
serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de
reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.
În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:
- Nume și prenume
- Adresa de contact și adresa de livrare
- Număr de telefon
- Adresă de e-mail
- IP
Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt
prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu
depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.
Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul
juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.


CREAREA UNUI CONT


În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.nasulrosu.ro, vă solicităm și
colectăm numele, prenumele, adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, pentru a vă putea
permite să accesați produsele noastre și pentru a putea efectua o comandă, temeiul prelucrării fiind
obligația contractuală. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs.
NASULROSU.SRL nu va putea onora și livra comenzile dvs.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a contului creat, până în
momentul ștergerii contului, însă nu mai mult de o perioadă de 3 ani ani de la data ultimei
autentificări în cont sau ultimei comenzi. Te vom notifica înainte de a închide contul tău de client și a
șterge toate datele asociate acestui cont de client. În măsura în care ulterior creării contului ați plasat
o comandă datele dvs. vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta
fiind termenul de prescripție.
Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv
pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face
obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

REALIZAREA UNEI COMENZI


În momentul completării și finalizării formularului de comandă vă solicităm și colectăm de la
dvs. numele, prenumele, adresa de contact, adresa de livrare, nr. de telefon și adresa de email și IP
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a-ți putea onora
comenzile, a livra produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate
produselor, sau, după caz, a face un retur de produse. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația
contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu
sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. NASULROSU.SRL nu va putea onora și livra comenzile dvs.
Totodată datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile
fiscale aferente produselor livrate. Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi
stocate de către NASUL ROȘU SRL, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă
entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei
identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru
plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data
inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății. În temeiul obligației legale datele dvs. cu
caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri
contractuali care ne furnizează serviciile IT și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și
contabile la autoritățile fiscale.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual
precum și pe un termen de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de
prescripție.
Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter
personal for fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:
 furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;
 furnizorul serviciilor de contabilitate
 furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail
 furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în
România;
 curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
 procesatorii serviciului de plăți online
Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv
pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară
terță sau o organizație internațională.


NEWSLETTER – MARKETING DIRECT


Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul NASULROSU este gratuită și voluntară și se face
exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic,
exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Vânzătorului într-o
anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute
de acesta.
Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon,
nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la
produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă
consimțământul tău, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail
contact@nasulrosu.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la
noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta
legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.
Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise
către nicio țară terță și sau organizație internațională


COOKIE-URI


Site-ul NASULROSU.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul
utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un
avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum
limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea
numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui
cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a
conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi
segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite
ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator
etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac
publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.
Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și
logat automat la vizita dvs. următoare.
Bineînțeles că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.
În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de
cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți
consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies,
aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.


LINK-URI


Acest site conţine link-uri către alte site-uri. NASUL ROȘU S.R.L. nu este responsabil de politica
de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali
şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în
acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.
Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură
directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul
respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-
ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web.
Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați
logat.
În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe
pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de

exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place”' de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația
corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.
Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a
datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare
referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la
protecția datelor ale furnizorului respectiv.
3. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de
faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și
prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin
punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.
Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale
utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi
protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin
intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui
lacăt, poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.
4. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată
Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale
persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea
oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:
-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu
caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost
sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu
este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional
automatizat incluzând crearea de profiluri;
-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele
care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom
comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care
acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita
restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor,
pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar
dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra
drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă
datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește
prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie
șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în
legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul
datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este
una automată
-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării
datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi
șterse.
- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, inclusiv profilare.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată NASUL ROȘU SRL, în
calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email contact@nasulrosu.ro sau prin
accesarea funcțiilor puse la dispoziție pe site-ul nostru (link export și ștergere).
În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o
plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
5. Date de contact
Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale NASUL ROȘU SRL si Termenii
și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici
va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire
la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice.
Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza
informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.
Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru
paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem
nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio
responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.


Nasul Rosu SRL
Persoană responsabilă Alina Constantinescu
Mobil 0751 041 300
Mail contact@nasulrosu.ro

 

Stergere Date Personale

Exporta Date Personale